Collection: CHOU & FLOWERS - RÊVE NORDIQUE

CHOU & FLOWERS collezione RÊVE NORDIQUE

- 4 stencil
- 30 timbri clear
- 1 set di illustrazioni da ritagliare
- 1 set di carta creativa
- 1 set di carta "junk".